Strona gówna Mieszkanie Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych

Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych

802

W krajach rozwiniętych zauważa się tendencje gromadzenia ludności na terenach zurbanizowanych. Wymusza to wdrażanie specjalnych procesów, które służą ponownemu zagospodarowaniu terenów poprzemysłowych. Zjawisko to powoli zaczyna być również dostrzegalne w krajach rozwijających się, w których następują ekonomiczne zmiany w gospodarce, ograniczenie znaczenia przemysłu ciężkiego i przechodzenie do gospodarki bazującej na usługach i nauce. Determinuje to zapotrzebowanie na nowe technologie oraz nowe formy zagospodarowania terenów zurbanizowanych. Dawny przemysł stał się przestarzały, obecność gruntów opuszczonych mają negatywny wpływ zarówno na społeczności, jak i inwestorów i w ten sposób utrudnia zarządzanie nową gospodarką. Ustalenie ponownego użytkowania i regulowanie popytu na takie obszary mogą przynieść jedynie dobre skutki. Przynosi to naprawdę pozytywne efekt w miastach, gdzie teoretycznie nie ma już miejsca na stawianie nowych osiedli mieszkalnych.

Wszelkie działania mają na celu zagospodarowanie obszarów poprzemysłowych i przekształcenia zniszczonego krajobrazu w tereny użytkowe – jednocześnie zachowując zabytki techniki przemysłowej. Daje to spore szanse na realizację projektów socjalnych i kulturalnych.

Podczas zachodzących procesów zagospodarowania terenów poprzemysłowych czynny udział biorą przedsiębiorstwa z sektora prywatnego oraz publicznego. Inwestycje ze strony państwa są niezbędne, co wskazują doświadczenia krajów zachodnich. Odpowiednie partnerstwo sektorów publicznego i prywatnego oraz zaangażowanie społeczności, to fundament sukcesu całego przedsięwzięcia.

Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Mieszkanie
Komentowanie jest wyłączone

Sprawdź także

Informacje prawne dotyczące medycyny pracy

Badania przed rozpoczęciem nowej pracy są czynnością konieczną, przez którą przechodził ka…