Polityka historyczna jest jednym z podstawowych pojęć w słowniku każdej, odpowiedzialnej klasy politycznej. Umiejętnie programowana i konsekwentnie realizowana pozwala na oddziaływanie z ogromną siłą także – a może przede wszystkim – poza granicami własnego kraju, służąc jako element soft power, w ten sposób przyczyniając się do budowania jego wizerunku. Niestety w Polsce jest pojęciem źle rozumianym i nadużywanym, służąc nie budowaniu społecznej świadomości, ale wewnętrznym rozgrywkom politycznym. Jak do tego zagadnienia podchodzą najwięksi z Naszych sąsiadów? Niestety bardzo kompleksowo…

W przypadku Rosji znakomitym przykładem jest manipulowanie datą wybuchu wojny. O ile w przypadku pozostałych państw globu, poza USA, za wybuch II Wojny Światowej uznaje się niemiecką inwazję na Polskę, o tyle w Rosji coraz silniej lansuje się zupełnie inną datę. Dlaczego? Przyczyna jest prozaiczna – 17 września 1939 roku ZSRR napadł na Polskę, realizując podpisane kilka tygodni wcześniej z III Rzeszą porozumienie, stając się w ten sposób współodpowiedzialnym za wybuch największego i najbrutalniejszego konfliktu w dziejach ludzkości. Jednak wizerunkowo dla Rosji zdecydowanie korzystniejsza jest narracja przedstawiająca ją jako jednego z najważniejszych członków koalicji antyhitlerowskiej. Dlatego coraz częściej w publikacjach, przekazach medialnych, filmach, a nawet grach lansuje się alternatywną wersję historii, w której to dzielni żołnierze Armii Czerwonej stawiali zaciekły opór wojskom niemieckim od pierwszego dnia II WŚ, czyli… 22 czerwca 1941 roku, a więc pierwszego dnia operacji Barbarossa. W ten oto prostu sposób wybiela się rosyjską historię, przekształcając agresora w ofiarę.

Powyższe to tylko jeden przykład, dotyczący pojedynczego państwa, a takie przykłady można mnożyć, wystarczy wspomnieć chociażby o Niemcach, którzy swoją strategię wybielania historii realizują konsekwentnie od zakończenia wojny, a w ostatnich latach mamy do czynienia z wyjątkowym nasileniem tego zjawiska, przybierającym coraz częściej wyjątkowo kuriozalne formy. Z powyższego płyną bardzo ważne wnioski dla Polski. To, czy ktoś z decydentów je dostrzeże i się nad nimi pochyli pozostaje sprawą otwartą…

  • Kosmetyczka na swoim…

    Praca w roli kosmetyczki dla wielu kobiet wydaje się być ciekawą alternatywą na rynku prac…
  • Reforma edukacji

    Już od września wchodzi w życie najgłośniejsza reforma edukacji w ostatnich latach. W rama…
Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Edukacja
Komentowanie jest wyłączone

Sprawdź także

Szczegółowy przebieg zabiegu radiofrekwencji mikroigłowej

Radiofrekwencja mikroigłowa – wstępny wywiad W celu ustalenia, czy istnieją jakiekol…