Strona gówna Informacje Informacje prawne dotyczące medycyny pracy

Informacje prawne dotyczące medycyny pracy

21

Badania przed rozpoczęciem nowej pracy są czynnością konieczną, przez którą przechodził każdy pracownik. Codziennie pełno osób zostaje skierowanych w tym celu do ośrodek medycyny pracy Bydgoszcz.

Według artykułu 211 pkt 5 kodeksu pracy jednym z podstawowych obowiązków pracownika jest poddawanie się badaniom wstępnym, okresowym, kontrolnym oraz innym zleconym, jak i stosowanie się do wskazań lekarskich. Pracownik, odmawiając poddania się badaniom narusza podstawowe obowiązki pracownicze, co może stanowić nawet podstawę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 52 §1 pkt 1 k.p. Z drugiej strony na pracodawcy ciąży odpowiedzialność niedopuszczenia do pracy pracownika, bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku, o czym świadczy art. 229 §4 kodeksu pracy. W przypadku, gdy pracownik odmawia obowiązkowi poddania się badaniom lekarskim nie może zostać dopuszczony do pracy, przez co nie przysługuje mu wynagrodzenie.

Jeśli pracodawca dopuści pracownika bez aktualnych badań lekarskich, to naraża się na konsekwencje z powodu naruszenia zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, co może skutkować karą grzywny w wysokości od 1.000 zł do 30.000 zł (art. 283 §1 kodeksu pracy). Jeśli w takiej sytuacji dojdzie do wypadku podczas pracy, to dopuszczenie pracownika bez aktualnego zaświadczenia do pracy może zostać uznane za przyczynę zewnętrzną wypadku.

Na podstawie ustawy z 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy, badania wykonuje się na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy pracodawcą a podstawową jednostką służby medycyny pracy. Koszty przeprowadzenia badań ponosi pracodawca.

Warto zapamiętać, że pracownikowi przynależy wynagrodzenie za czas wykonywania badań lekarskich, ponieważ są wykonywane w godzinach pracy, a także zwrot kosztów dojazdu, jeśli cel podróży znajduję się w innej miejscowości.

Jeśli zaświadczenie lekarskie z przeprowadzonych badań jest niezadowalające i się z nimi nie zgadzamy, to w ciągu 7 dni istnieje możliwość zgłoszenia się o przeprowadzenie ponownego badania. Taki wniosek jest składany u lekarza, który nadzorował nasze poprzednie badanie.

Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej Redaktor
  • Ubrania dla myśliwych

    Weź głęboki oddech i spróbuj sobie wyobrazić następujące sytuacje. Facet w krótkich spoden…
  • 5 zasad zdrowego odżywiania

    Zdrowe odżywianie polega na regularnym dostarczaniu organizmowi wszystkich niezbędnych skł…
  • 5 porad dla początkującego biegacza

    Bieganie to sport dla każdego. Biegają osoby, które pamiętają Igrzyska Olimpijskie w Helsi…
Załaduj więcej Informacje
Komentowanie jest wyłączone

Sprawdź także

Czy makijaż permanentny brwi jest trwały?

Jeśli w ogóle interesowałaś się makijażem permanentnym brwi, to z pewnością zauważyłaś, że…