Strona gówna Mieszkanie Zakup nieruchomości przez cudzoziemca

Zakup nieruchomości przez cudzoziemca

607

Mieszkania na sprzedaż w Polsce cieszą się coraz większą popularnością wśród obcokrajowców. O ile obywatele Unii Europejskiej oraz Wspólnego Europejskiego Obszaru Gospodarczego zakup mieszkań w Polsce mają bardzo prosty, gdyż nie są traktowani jako cudzoziemcy, tak mieszkańcy spoza tej strefy nie mają tak łatwo. W 2018 roku osoby spoza UE i WEOG uzyskały ponad 240 zezwoleń na nabycie nieruchomości (gruntowych, rolnych i leśnych).

Jak więc obcokrajowiec powinien w ogóle zacząć starania o zakup nieruchomości? Przede wszystkim należy złożyć odpowiedni wniosek o zezwolenie. Urzędy jednak nie ułatwiają sprawy i nie istnieje żaden wzór, którego można wypełnić. Trzeba go napisać na podstawie trzech dokumentów:
1. ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
2. stawia z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
3. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości.

Z takim wnioskiem oraz oryginałem dowodu wpłaty opłaty skarbowej należy się udać do odpowiedniego biura. Zezwolenie na zakup np. mieszkania Bydgoszcz powinno zostać wydane jeśli spełni się dwa podstawowe warunki. Pierwszy dotyczy bezpieczeństwa i ma potwierdzić, że nabycie nieruchomości nie naruszy w żaden sposób obronności państwa oraz porządku publicznego. Kolejnym warunkiem jest potwierdzenie więzi z Rzeczpospolitą Polską. Może nim być polskie pochodzenie, małżeństwo z obywatelem Polski, zezwolenie na pobyt czasowy lub wykonywanie działalności gospodarczej lub rolniczej na terytorium Polski. Uwaga – ważna kwestia! Powierzchnia nabytych nieruchomości nie może przekroczyć 0,5 hektara. Jeśli istnieje potrzeba nabycia większego terenu na potrzeby funkcjonowania działalności gospodarczej, koniecznie jest uzasadnienie poparte rzeczywistymi potrzebami.

Wniosek powinien zawierać wszystkie dane wnioskodawcy, sprzedającego nieruchomość, dane dotyczące nabywanej nieruchomości, celu jej zakupu oraz źródło pochodzenia środków przeznaczonych na realizację transakcji. Oczywiście trzeba również dołączyć wszelkie dokumenty, które potwierdzą tożsamość wnioskodawcy, zdolność finansowa oraz więzi z krajem.

Istnieją jednak przypadki, że zezwolenie nie jest potrzebne. Wszystkie zostały opisane w ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Mieszkanie
Komentowanie jest wyłączone

Sprawdź także

Informacje prawne dotyczące medycyny pracy

Badania przed rozpoczęciem nowej pracy są czynnością konieczną, przez którą przechodził ka…